Onder de 18 jaar, heb je recht op kinderbijslag en heb je ook recht op een baby-uitkering: een kleine bijdrage in de kosten.

 

Abortus

www.AbortusInformatie.nl
Geeft informatie over abortus als je abortus overweegt, en over je baby - opgericht door vrouwen die zelf een abortuservaring hebben. Bieden een luisterend oor, naast voorlichting, ook hulpverlening als je zwanger bent, praktische hulp met babyspullen e.d. als je kiest voor je baby, en helpen verwerken als je spijt hebt na een abortus.
2in1.nu en 2in1.cc  Child Care is van AbortusInformatie.nl - Giften zijn belastingaftekbaar 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 

 

Bank IBAN:  NL85  ABNA  0521  0447  15   St. AbortusInformatie.nl

Uw giften zijn zeer welkom om dit werk te kunnen doen!


Moederschap & Zwangerschap

http://www.berichtjeuitjebuik.nl
Geeft leuke informatie over de ontwikkeling van je baby.
www.babybytes.nl
Interessante site met zwangerschapskalender, foto's, babynamen, medische info, forums, etc.
www.tienermoeders.nl
Een site van, voor en over tienermoeders en zwangere meiden.
www.alleenstaandmoeder.nl
Website over allerlei onderwerpen en tips speciaal voor alleenstaande moeders.
www.kinderopvang.nl
Website voor info over professionele kinderopvang en de toeslag voor de kosten voor opvang.


Hulpverlenings instanties

www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg 
Bureau Jeugdzorg
www.ciz.nl
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
www.kinderbescherming.nl
De Raad komt op voor de belangen van het kind bij adoptie en afstandszaken.
www.fiom.nl
De Fiom verleent psychosociale hulp rondom zwangerschap en adoptie.


Inkomen & Werk

www.ib-groep.nl
Website voor vragen rond bijv. studiefinanciering, OV-studentenkaart, tegemoetkoming schoolkosten.
www.werk.nl
Zoek je een baan? Het CWI kan je helpen zoeken naar een leuke baan.
www.uitkeringen.nl
Website met algemene informatie over allerlei soorten toeslagen, uitkeringen en subsidies.
www.belastingdienst.nl
Website voor vragen over je belastingen en de uitbetaling van toeslagen voor bijv. kinderopvang.
www.toeslagen.nl
Website voor vragen over tegemoetkomingen voor de kosten van kinderopvang, huur of zorg.
www.rechtop.nl
Website voor vragen over uitkeringen voor levensonderhoud of extra/hoge kosten.
www.nibud.nl
Het NIBUD geeft informatie en advies over geldzaken, bijv. schuldhulpverlening.


Onderzoek & registratie

www.cbs.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt en publiceert gegevens over o.a. de bevolking.
www.igz.nl
Inspectie van GezondheidsZorg houdt toezicht op de gezondheidszorg.
www.lindeboominstituut.nl
Wetenschappelijk studiecentrum op chr. grondslag gericht op ethische en levensbeschouwelijke zorg.
www.nidi.nl
Het instituut doet onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking.
www.rutgersnissogroep.nl
Onderzoeksinstelling gericht op bevordering van kennis en deskundigheid inzake seksualiteit.
www.iiav.nl
Het IIAV is het expertise centrum voor de informatie verzorging over de positie van vrouwen.


Overheid & Politiek

www.minvws.nl
Het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet toe op naleving van voorschriften.
www.rathenau.nl
Dit instituut is gericht op maatschappelijk en politiek debat over wetensch. en technologische ontwikkeling.
www.gr.nl
De Gezondheidsraad adviseert de overheid over de wetenschap inzake de volksgezondheid.


Wetten & regels

www.rijksoverheid.nl
Website voor info over bijv. erkenning, voogdij, adoptie, alimentatie, etc.
www.hetjl.nl
Het Juridisch Loket is een organisatie waar iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies.
www.cbf.nl
De onafhankelijke stichting houdt toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen.
www.wetten.overheid.nl
Een overheidsintiatief met een zoekmogelijkheid naar de Nederlandse wet- en regelgeving.


Disclaimer

De informatie op deze website is aangeboden ter informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks biedt dit geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. AbortusInformatie.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen ontstaan door lezen, gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bezoekers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. 
Auteursrecht van beeldmateriaal berust bij AbortusInformatie.nl of bij derden welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

 

 

Fotocredit: L. Caustic, Maria

                                            2 in 1
           Zwanger?    Abortus?    info@2in1.nu